Rudé srdce

Zadání

Úvod

Cílem úlohy je nakeslení krásného, rudého srdce.

Postupné kroky datové analýzy

1

2

3

Krok 1: Definice vektoru

V prvním kroku nadefinujte vektor dat, který bude obsahovat sekvenci hodnot od 0 do 2π s distancí 0,1.

Navrhované možnosti

Použijeme příkaz seq se třemi argumenty: 0 jako počátek, π (konstanta uložená v jazyce R) jako konec sekvence a hodnotu 0.1 jako „krok“ sekvence (argument by).

Použijeme příkaz seq se třemi argumenty: 0 jako počátek, pi (konstanta uložená v jazyce R) jako konec sekvence a hodnotu 0.1 jako „krok“ sekvence (argument by).

Příkaz seq použijeme pouze se dvěma argumenty, rozsahem sekvence čísel zadaným pomocí dvojtečky : a „krokem“ sekvence zadaným pomocí argumentu argument by.

Příkaz seq použijeme pouze se dvěma argumenty, kterými jsou počáteční a cílová hdonota sekvence čísel. Příkaz seq automatick doplní velikost „kroku“ sekvence na dopočítanou „rozumnou“ hodnotu.

Okno R kódu a R konzole


################################### # # # Příklad č. 0 - nakresli srdce # # # ################################### library('base') ## Krok č. 1 - zadání souřadnic ## Krok č. 2 - transformace souřadnic ## Krok č. 3 - vykreslení srdce